حوزه معاونت آموزشی
معرفی پرسنل
تماس با ما

قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه

 تصویر دکتر محمد مهدی ثاقب


نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد مهدی ثاقب

سمت اجرایی: قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی:
       متخصص داخلی
       فوق تخصص نفرولوژی

 

 

دانلود رزومه

 

سوابق اجرایی:

ویراستار اجرایی اولین ژورنال الکترونیک پزشکی شیراز

استاد و رئیس بخش اورژانس بیمارستان های نمازی و شهید فقیهی شیراز

عضو کمیته اورژانس و مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز

عضو کمیته علمی مجامع پزشکی استان فارس

عضو تیم واکنش به بلایای طبیعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس برنامه clerkship بخش داخلی

رئبس برنامه دستیاری بخش داخلی

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

رئیس EDO دانشکده پزشکی شیراز

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز

رئیس بخش نفرولوژی

محقق مبهمان دانشکده پزشکی دانشگاه Yale امریکا

قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو برد رشته داخلی

عضو کمیته برنامه استراتژیک کوریکولوم علوم پایه در وزارت بهداشت