شرح وظائف پرسنل شاغل در حوزه ستادی معاونت آموزشی

 

مدیر حوزه معاونت آموزشی و مدیر برنامه ریزی و آمار

نام و نام خانوادگی:

سيد کاظم سراج زاده فرد

 

میزان تحصیلات:

دکتری عمومی

مدیر تشکیلات، تحقیق و توسعه و آمار معاونت آموزشی

مسئول كميته كشوري اجرائي Log book جراحي

رابط بودجه معاونت آموزشی با حوزه ستادی دانشگاه (بودجه ارزی،بودجه تجهیزات دانشکده ها)

رابط کميته برنامه ريزی دانشگاه و كميته تحول اداري معاونت

مسئول کمیته آموزش و پژوهشی شورای رفاهی دانشگاه

نظارت بر گزارش مبتنی بر شاخص های مصوب هیئت امنای دانشگاه

انجام امور مربوط به صدور مجور و نظارت بر آموزشگا ه های آزاد

نظارت و تائيد قراردادهاي دانشگاه هاي غير تابعه (آزاد و پيام نور) جهت كارآموزي و كارورزي فراگيران واحدهاي غير تابعه

مدير امور اداري حوزه معاونت

نماينده معاونت در شوراي عالي ورزش دانشگاه

رابط برنامه كشوري پيشگيري بيماري ديابت

شماره مستقیم:

 07132122365

کارشناس مسئول امور آموزشی

نام و نام خانوادگی:

معصومه سعيديان

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

بررسی و بازنگری کارتابل معاون آموزشی و قائم مقام معاون آموزشی، کنترل امور دفتری، تنظيم مکاتبات

رابط دبیرخانه محرمانه

نماينده بانوان معاونت

انجام امور مربوط به استخدام و نقل وانتقالات نيروهای مورد نياز واحدهای آموزشی و تشكيلات

معاونت آموزشي

تنظيم و هماهنگی برگزاری جلسات و تهيه صورت جلسات شوراي مديران معاونت آموزشی

مسئول و رابط ارزشيابی کارکنان و انجام ارزشيابی کليه افراد حوزه معاونت (ستاد و كليه مديريت ها)

نماینده معاونت آموزشی در شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

رابط برنامه تایمکس معاونت آموزشی

نماینده و رابط معاونت در طرح رتبه بندی آموزشی (راد)

شماره مستقیم:

 07132122388

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

نام و نام خانوادگی:

فرح دانش پژوه

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

بررسی و تأييد حق محروميت از مطب اعضاء هيئت علمی

مسئول تشکيل جلسات و تعيين دستور جلسه شورای آموزشی دانشگاه و تهيه صورت جلسات

عضو کمیته حق التدریس دانشگاه و بررسی حق التدريس اعضاء هيئت علمی و غير هيئت علمی دانشکده ها و انطباق آنها با مقررات حق التدريس

مكاتبات و پيگيري امور آموزشي ايرانيان شاغل به تحصيل در خارج از كشور

دبیر کمیته سیاستگزاری و اجرایی دانشکده های اقماری

مسئول بررسی تقاضای گشايش رشته ها و دانشکده ها (در سطح پايه)

رابط آموزشی  ضمن خدمت کارکنان

شماره مستقیم:

 07132122439

رئیس امور مالی

نام و نام خانوادگی:

رویا احمدی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی

گرفتن اعتبار از بودجه و تشکيلات

گرفتن تنخواه از امور مالی دانشگاه

امضاء، بررسی و کنترل سندهای مالی و چک های معاونت آموزشی

تهيه فرم ها و ترازهای مورد نياز مالی جهت مديريت مالی دانشگاه

هزينه نمودن تخصيص های داده شده در قالب فصول مختلف

کنترل اموال خريداری شده و اموال سالهای قبل از طريق امين اموال معاونت

کنترل انبار مصرفی معاونت

دادن اطلاعات مالی مورد نياز به معاون آموزشی و مسئولين مختلف معاونت

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7560

 

کارشناس مسئول دفتر استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی:

ربابه سلطانی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

ثبت اطلاعات دانشجويان استعدادهاي درخشان و  دانشجویان نخبه با توجه به آئین نامه وزارتی معرفي شده توسط دانشكده ها

همکاری در برگزاری برنامه جشن دانش و پویش

برگزاری روز معرفی توانمندیهای دانشگاه

بررسی مدارک دانشجویان پزشکی 1% تا 3% ورودی جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان جهت آزمون هاي ورودي

بازدید سالیانه از هسته استعداد درخشان در دانشکده ها

اعلام اسامی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی واجد شرایط متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان در زمينه تمهيدات اعضايي

هماهنگی اعزام دانشجویان استعداد درخشان به جلسات هم اندیشی

تهیه امار دانشجویان استعداد درخشان به تفکیک دانشکده و رشته بر اساس معیار وزارتی

اعلام امار بودجه عملکردی هر سال یکبار بر مبنای استانداردهای وزارتی

هماهنگی و همکاری در برنامه های مربوط به المپیاد علمی دانشجویان

اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط استفاده از سهمیه بدون ازمون و با ازمون استعداد درخشان جهت ورود به مقطع ارشد

همکاری در چاپ نشریه درخشش ویژه استعدادهای درخشان

جلسات ماهيانه با مسئولين و كارشناسان هسته هاي استعداد درخشان دانشكده ها

جلسه ماهيانه كميسيون حمايت از استعدادهاي درخشان مطابق دستورالعمل وزارتي با حضور رياست دانشگاه

شماره مستقیم:

 07132122416

 

کارشناس اداره نظارت بر آموزش

نام و نام خانوادگی:

معصومه زارعی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

پیگیری امور کمیته معاونین آموزشی بیمارستانها

پیگیری بودجه دفاتر معاونین آموزشی بیمارستانها

بازدید از واحد های نظارت بر آموزش دانشکده ها

ارزیابی عملکرد واحد های نظارت بر آموزش دانشکده ها

نظارت بر آموزش های ارائه شده در دانشکده ها

نظارت بر نحوه برگزاری کلاسها و حضور  اساتید و دانشجویان

بررسی نتایج ارزشیابی اساتید ثبت شده در نرم افزار سما

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7631

 

کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:

شهاب بهروزی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی

رابط سامانه امور قراردادهای حوزه ستادی معاونت آموزشی

مسئول وب سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

رفع اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري و كنترل برنامه هاي كامپيوترهاي معاونت آموزشي

از نظر اشكالات و تصحيح گزارشات

پیگیری نرم افزار آزموده و چشم سوم جهت تحلیل آزمون دانشکده ها مربوط به شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر.

پيگيري امور مربتط با نرم افزار اتوماسيون اداري معاونت

پيگيري امور مرتبط با شبكه هاي كامپيوتر و تلفن در حوزه معاونت

پيگيري امور مربوط به عقد قراردادهاي جديد و هم چنين قراردادهاي قبلي و تائيد گزارشات عملكرد مرتبط با حوزه IT معاونت

كارشناس مسئول پيگيري پياده سازي نرم افزار Log book كشوري جراحي

نظارت بر عملكرد و برنامه ريزي فعاليت ها و توسعه مناسب زير ساخت هاي IT در حوزه معاونت آموزشي

شماره مستقیم:

 07132122787

 

رئیس اداره استاد مشاور

نام و نام خانوادگی:

مجتبی پرنیان

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

پيگيري برنامه هاي استاد مشاور

كميته دانشجويي تشكيل راه اندازي و اجراي برنامه

برنامه هاي استاد مشاور جهت دانشجويان جديدالورود

برگزاري جلسات توجيهي مسئولين كميته هاي استاد مشاور بصورت ماهانه و پيگيري مصوبات جلسه

پيگيري برنامه ها و مصوبات جلسات سيره نبوي كه بصورت هفتگي برگزار مي گردد.

پيگيري تشكيل كميته هاي دانشجوئي استعدادهاي درخشان با همكاري جناب آقاي دكتر آزادي و اجراي آن جهت دانشجويان جديدالورود

پيگيري برنامه هاي بازديد از دانشكده ها و پرونده هاي استاد مشاور

پيگيري برنامه هاي آقاي دكتر محقق زاده (دبير محترم كميته مركزي استاد مشاور) بصورت متفرقه (ساير امور محوله)

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 2716

 

حسابدار معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:

فاطمه رحیمی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی

بررسی و رسيدگی به اسناد، درخواستهای جديد، قبوض انبار و فاکتورهای رسيده از تدارکات

تهيه، صدور، تفکيک و ارسال اسناد حسابداری

ثبت اسناد در کامپيوتر

رفع واخواهی اسناد برگشتی از ذيحسابی

تهيه و بررسی ليست جهت اضافه کاری و نظام نوين کارکنان معاونت آموزشی و واحدهای تابعه

وارد کردن اسامی افراد مشمول حق التدريس همراه با شماره حساب به کامپيوتر و محاسبه ميزان وجه پرداختی از طريق برنامه EXELL و در نهايت تفکيک بانکها و واريز به حساب اشخاص

هزينه نمودن تخصيص های داده شده در قالب فصول مختلف

دادن اطلاعات به واحد ها

تنظيم صورتحساب هاي بليط ماموريت ها

تهيه فيش هاي واريزي بانك به شماره حساب فروشندگان و اسال به بانك

تهيه CD دارايي و ثبت در سامانه دارايي

اضافه شدن بودجه تحول در سلامت و ثبت و تنظيم اسناد حسابداري

شماره مستقیم:

 07132122354

 

کارشناس آمار

نام و نام خانوادگی:

مريم کاويان

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی

انجام امور مربوط به آمار و اطلاعات معاونت آموزشی (سازماندهي)

تهیه آمار مشخصات و اطلاعات دانشکده ها و ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه

تهيه آمار و اطلاعات مورد لزوم سازمانهاي درون و برون دانشگاهي در حيطه معاونت آموزشي

تهيه و همكاري جهت جمع آوري اطلاعات و تهيه گزارشات لازم هيأت امنا دانشگاه

همكاري و پيگيري امور مربوط به راه اندازي سامانه آماري و اطلاعاتي دانشگاه

شماره مستقیم:

 07132122487

 

کارشناس کلان منطقه 5 کشوری

نام و نام خانوادگی:

سید محمد رضا صدیقی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی

كارشناس و پيگيري بسته تحولي دانشگاه نسل سوم و كارآفرين

رابط معاونت در كميته كارآفريني دانشگاه

پيگيري جلسات و گزارشات بسته ارتقا كيفي و زير ساخت هاي معاونت

ثبت مستندات لازم مرتبط با بسته هاي تحولي دانشگاه نسل سوم و كارآفرين و همچنين زيرساخت ها در نرم افزار آتنا و گزارش نرم افزار برنامه عملياتي دانشگاه

پيگيري امور مرتبط با تكميل گزارشات نرم افزار پايش عملكرد برنامه عملياتي دانشگاه معاونت آموزشي وزارت

كارشناس بسته دانشگاه هاي نسل سوم و كارآفرين

پيگير جلسات و گزارشات مرتبط با بسته دانشگاه هاي نسل سوم و كارآفرين

تهيه اطلاعات مورد نياز از منابع مختلف در خصوص دانشگاه هاي كارآفرين

تهيه جدول زمانبندي جهت كار گروه حركت به سوي دانشگاه هاي نسل 3 و كارآفرين

ثبت اطلاعات مرتبط با دانشگاه هاي نسل سوم كارآفرين در نرم افزار پايش عملكرد وزارت

ثبت اطلاعات مرتبط با دانشگاه هاي در نرم افزار نسل سوم- كارآفرين آتنا

رابط معاونت در كميته كارآفريني دانشگاه

پيگير جلسات و گزارشات بسته ارتقا كيفي و زير ساخت هاي معاونت

برگزاري جلسات توجيهي براي كارشناسان همكار در سامانه پايش برنامه عملياتي

رابط روابط عمومي معاونت آموزشی

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7569

 

کارشناس کد پوشش

نام و نام خانوادگی:

فاطمه زارعی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

نظارت بر اجرای قوانین پوشش در مراکز آموزشی درمانی دانشکده های علوم پزشکی شیراز و اقماری و دانشجویان دانشگاه آزاد (بازدید سرزده (محسوس و نا محسوس)

تهیه آرشیو از سوابق انضباطی دانشجویان در معاونت آموزشی (ثبت كليه اقدامات انجام شده در پرونده و sys نرم افزاري)

دریافت اسامی ناقضین شاخص و مكرر آئین نامه پوشش از كميته عفاف و حجاب

نیاز سنجی دانشجو جهت گرفتن تذکر شفاهی  یا کتبی،ارجاع به مشاور،شرکت در کارگاه یا ارجاع به کمیته انضباطی

همکاری با کمیته حجاب و عفاف جهت برگزاری کارگاه و دوره های دانش افزایی دانشجویان و کارکنان دانشکده ها

برگزاری جلسات شورای کد پوشش دانشگاه هر هفته

نظارت و پیگیری موارد عدم رعايت شئونات اسلامي در محيط کارآموزی و کارورزی دانشجویان سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کارشناس پایش سلامت کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

شماره مستقیم:

 07132122671

 

کارشناس دبیرخانه تحول در آموزش

نام و نام خانوادگی:

عاطفه رئیسی

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

پیگیری روند پیشبرد بسته های تحول و نوآوری در آموزش بر اساس شاخص های ارسالی از وزارت بهداشت

پیگیری روند پیشبرد ماموریت های ویژه محوله به کلان منطقه 5 کشور بر طبق شاخص های ارسالی از وزارت بهداشت

ثبت مستندات مرتبط با نحوه اجرا و پیشبرد بسته های تحول در آموزش در سیستم آتنا

ثبت مستندات مرتبط با برنامه عملیاتی دانشگاه در حیطه مربوطه در نرم افزار

ارائه گزارش های مربوط به بسته های تحول و نوآوری در آموزش طبق درخواست های وزارت مبتوع

ارائه گزارش های مربوط به روند پیشبرد بسته ها و ماموریت های ویژ مربوط به دانشگاه های عضر کلان منطقه 5 کشور طبق درخواست های وزارت متبوع

تنظیم و هماهنگی برگزاری جلسات داخلی و جلسات شورای تحول در آموزش دانشگاه

تنظیم و هماهنگی برگزاری جلسات در منطقه آمایشی 5 و همچنین با مناطق آمایش دیگر

پیگیری اجرای مصوبات جلسات داخلی، شورای تحول در آموزش و منطقه آمایشی 5

هدایت و کمک کارشناسان هر یک از بسته های تحول در نظام آموزشی

راه اندازی وب سایت دبیر خانه کلان منطقه 5 و دبیر خانه طرح تحول در آموزش

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7571

 

کارشناس دبیرخانه تحول در آموزش

نام و نام خانوادگی:

الهه اسدپور

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

پیگیری روند پیشبرد بسته های تحول و نوآوری در آموزش بر اساس شاخص های ارسالی از وزارت بهداشت

پیگیری روند پیشبرد ماموریت های ویژه محوله به کلان منطقه 5 کشور بر طبق شاخص های ارسالی از وزارت بهداشت

ثبت مستندات مرتبط با نحوه اجرا و پیشبرد بسته های تحول در آموزش در سیستم آتنا

ثبت مستندات مرتبط با برنامه عملیاتی دانشگاه در حیطه مربوطه در نرم افزار

ارائه گزارش های مربوط به بسته های تحول و نوآوری در آموزش طبق درخواست های وزارت مبتوع

ارائه گزارش های مربوط به روند پیشبرد بسته ها و ماموریت های ویژ مربوط به دانشگاه های عضر کلان منطقه 5 کشور طبق درخواست های وزارت متبوع

تنظیم و هماهنگی برگزاری جلسات داخلی و جلسات شورای تحول در آموزش دانشگاه

تنظیم و هماهنگی برگزاری جلسات در منطقه آمایشی 5 و همچنین با مناطق آمایش دیگر

پیگیری اجرای مصوبات جلسات داخلی، شورای تحول در آموزش و منطقه آمایشی 5

هدایت و کمک کارشناسان هر یک از بسته های تحول در نظام آموزشی

راه اندازی وب سایت دبیر خانه کلان منطقه 5 و دبیر خانه طرح تحول در آموزش

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7571

کارپرداز معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:

داریوش واحدی

 

میزان تحصیلات:

دیپلم

تنظیم درخواست خرید و خرید اجناس واحدهای حوزه معاونت آموزشی

تهیه استعلام جهت خرید معاملات متوسط

ارسال فاکتورهای مشمول مالیات ارزش افزوده به اداره دارایی

قیمت گذاری اجناس بعد از قبض انبار در نرم افزار حسابداری تعهدی

مسئولیت تدارکات آزمون ها و همایش های معاونت

اسکان مدعوین جلسات و همایش ها

هماهنگي تعميرات تجهيزات

وارد كردن اطلاعات قراردادها و كليه خريدها در سامانه مالياتي

شماره مستقیم:

 07132122582

متصدی امور دفتری

نام و نام خانوادگی:

زهره عبدالهی

 

میزان تحصیلات:

دیپلم

ثبت نامه های وارده و صادره در اتوماسیون فرزین ستاد معاونت

ارجاع دستور داده شده توسط معاون آموزشی به كليه واحدها

ثبت نامه ها و مکاتبات در اتوماسیون وزارت (دیدگاه)حوزه ستادي

جستجو و پیگيری (ره گيری) مکاتبات اداري و پاسخ دهي به مراجعين

ثبت نامه های وارده و صادره دفتر استعدادهای درخشان و حسابداری

بایگانی نامه ها

شماره مستقیم:

 07132122353

اپراتور کامپيوتر

نام و نام خانوادگی:

زهرا ياوری

 

میزان تحصیلات:

فوق دیپلم

تايپ کليه نامه های حوزه ستادی معاونت آموزشی

تايپ نامه هاي حسابداري

تایپ کلیه مکاتبات و صورت جلسات واحد امور دانشکده ها و جلسات نیازسنجی اعضای هیات علمی

تهيه جداول، فرم ها و پمفلت ها (تهيه اسلايد و پاورپوينت در صورت نياز) معاونت آموزشی واحد برنامه ریزی و آمار

تايپ کليه نامه های محرمانه معاونت آموزشی

ارجاع نامه ها و صورتجلسات در اتوماسيون اداري

تایپ نامه و صورتجلسات دفتر استعدادهای درخشان- طرح تحول- آمايش سرزمين- نظارت بر آموزش

تايپ نامه و صورتجلسات اداره استاد مشاور

كمك به انجام امور دبيرخانه معاونت آموزشي

تايپ نامه و صورت جلسه كميته اقتصاد درمان دارو و تجهيزات بيمارستاني

امور تايپ مربوط به روز استاد Openday- همكاري در طراحي سوال آزمون ها – رتبه بندي و ...

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 7198

منشی معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:

عليرضا مبردی

 

میزان تحصیلات:

دیپلم

پاسخگويی به تلفن و تماس با وزارت و دانشگاه ها و واحدهاي مرتبط

پاسخگويی به ارباب رجوع

هماهنگی و پیگيری و اطلاع رسانی جلسات به معاون آموزشي و ساير مديران آموزشي و دانشگاه

تعيين وقت ملاقات حضوری اعضاي هيأت علمي و مديران با معاون آموزشي

پیگيری نامه های مذاکره ای ارجاعي از طرف معاون آموزشي

ارسال پيام دعوت در جلسه به اعضاي جلسات معاون آموزشي (شوراي آموزشي/ سيره

نبوي/ استاد مشاور/ معاونين آموزشي بيمارستان ها)

هماهنگي رزرو و بليط با دفتر هواپيمايي حوزه معاونت آموزشي و هماهنگي مديريت هاي معاونت

تحويل برگ ماموريت كارشناسان و مديران و امور مالي

هماهنگي با مجتمع ولايت جهت اسكان مهمانان حوزه معاونت

شماره مستقیم:

 07132332093

 

شماره داخلی:

 2716

راننده معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:

محمد علي غلامي

 

میزان تحصیلات:

دیپلم

اياب و ذهاب معاون و مديران

اياب و ذهاب مديران معاونت به ماموريتهاي شهري و خارج از شهري

تحويل بليط هاي ستاد معاونت از دفتر هواپيمايي

همكاري اياب و ذهاب خريد و تهيه ملزومات اداري ستاد معاونت و كارگاه و جلسات

هماهنگي ماموريت هاي معاون آموزشي و كاركنان و پيگيري تهيه بليط و محل اسكان

اياب و ذهاب مهمانان وزارتي جلسات

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 2716

 

خدمات و نامه رسان

نام و نام خانوادگی:

روح اله فرهادپور

 

میزان تحصیلات:

سیکل

انجام امور پذيرايی مربوط به جلسات کارگاه ها در ساعات اداري و غير اداری

رساندن نامه ها از دبيرخانه معاونت اموزشی به واحدهای مربوطه و دبيرخانه محرمانه و مرکزی

انجام امور مربوط به تکثير مدارك ستاد در معاونت آموزشی

همکاری با منشی دفتر معاونت آموزشی در نبود وی

درخواست و تحويل لوازم مصرفي مورد نياز معاونت آموزشی از انبار مرکزی و انبار معاونت آموزشی

انجام امور تنظيف ستاد معاونت آموزشي

هماهنگي با امور مالي و تداركات جهت خريد موارد مصرفي جلسات و كارگروه ها

تلفن گویا:

07132305410-14

 

شماره داخلی:

 2716

 

11-6-97