دسته بندی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس تیپ


 تصویر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

لیست دانشگاه های علوم پزشکی که سالانه مورد بازنگری و تایید وزارت بهداشت قرار می گیرند در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وب سایت وزارت متبوع موجود می باشد.

از طریق لینک زیر می توانید دسته بندی دانشگاه های علوم پزشکی، بر اساس تیپ را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است جهت دسترسی به لینک زیر می بایست به اینترنت متصل شوید. 


مشاهده دسته بندی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس تیپ