لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت

تصویر دانشگاه استنفورد 

لیست دانشگاه های خارجی که سالانه مورد بازنگری و تایید وزارت بهداشت قرار می گیرند در مرکز خدمات آموزشی وب سایت وزارت متبوع موجود می باشد.

از طریق لینک زیر می توانید لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است جهت دسترسی به لینک زیر می بایست به اینترنت متصل شوید. 


مشاهده لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت