برگزاری كارگاه استاد مشاور سطح 2 در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1395-12-8

کارگاه آموزشی یک روزه استاد مشاور سطح دو، ویژه استادان مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع ولایت برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مدير استاد مشاور معاونت آموزشي دانشگاه با بيان اين موضوع گفت: اساتيد مشاور با روش هاي جديد علمي مشاوره در این كارگاه آشنا شدند.

دكتر "سيد علي انجو" ادامه داد: به نظر مي رسد آشنايي با برخي از موانع ارتباط هاي انساني و مشكلات شايع مربوط به سنين جواني و نوجواني، مي تواند رابطه استاد و دانشجو را بيش از پيش تقويت كند؛ اين موضوع ما را بر آن داشت تا كارگاه آموزشي استاد مشاور سطح دو را در دانشگاه برگزار کنیم.

او ادامه داد: آنچه از گذشته تاكنون برگزار شده، كارگاه سطح يك استاد مشاور بود كه با محتواي آموزش قوانين و مقررات تحصیلی، آئين نامه هاي استاد مشاور، آشنایي با سيستم هاي استاد مشاور در دانشگاه هاي سراسر دنيا، نشانه های روانشناسي و روان پزشكي دانشجويان آسيب پذير برای ارجاع به درمانگاه هاي مشاوره همه ساله برگزار می شده است كه امسال نيز اين كارگاه، اسفند برگزار می شود.

دکتر انجو، با اشاره به محتویات پیش بینی شده برای کارگاه سطح دوک، گفت: شرکت کنندگان در این کارگاه، با مقتضيات اجتماعي بلوغ و جواني و تاثير آن بر روابط انساني دانشجو در دانشگاه و همچنين اصول اخلاقي مشاوره، آشنا می شوند.

مدير استاد مشاور معاونت آموزشي دانشگاه در خصوص ديگر برنامه هاي اين كارگاه، افزود: با حضور تعدادي از نمايندگان دانشجويان در نشست عصرگاهی كارگاه، دانشجویان، پرسش های خود را با اساتيد در میان گذاشتند؛ طرح این پرسش که "اگر شما دانشجو بوديد از استاد مشاورتان چه انتظاري داشتيد؟" از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود و دانشجویان در ادامه، نتيجه ارزيابي هاي خود را در خصوص انتظارات دانشجويان از اساتيد مطرح کردند و مورد استقبال استادان شرکت کننده در این برنامه، قرار گرفت.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه كميته مركزي استاد مشاور معاونت آموزشی دانشگاه، موضوع آشنایي استادان با روش هاي توانمندسازي جوانان در ارتباط با حفظ ارزش ها، چالش ها و رويكردها و ملاحظه های اخلاقي در انجام مشاوره با دانشجويان در اين كارگاه بررسی شد و در پايان دكتر "محمود نجابت" معاون آموزشي دانشگاه ضمن مديريت میزگرد نوبت عصر، به پرسش هاي دانشجویان پاسخ گفت.

در پایان این کارگاه یک روزه، با حضور دکتر "محمود نجابت" معاون آموزشی دانشگاه و دکتر "عبدالعلی محقق زاده" دبیر کمیته مرکزی استاد مشاور، از اعضای كميته دانشجویي استاد مشاور و تمامی استادان و كاركناني كه در اين زمينه همكاري داشته اند، تقدیر شد.