روزنامه سپید - 7 خرداد 1396 - شماره 10371396-3-9

همکاران ارجمند
باسلام و عرض ادب


جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر طی مصاحبه ای با روزنامه سپید به تشریح اقدامات انجام شده درخصوص پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و اسناد منتشر شده در این راستا پرداخته اند. باتوجه به جامعیت توضیحات، اطلاع رسانی به مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاهها می تواند بستر مناسب تری را برای مشارکت این عزیزان در برنامه های کمیته ملی بیماری های غیرواگیر فراهم آورد. لذا، این شماره از روزنامه سپید به پیوست خدمتتان ارسال می گردد.

دانلود روزنامه سپید - 7 خرداد 1396 - شماره 1037

مهرداد آفرید - مدير طرح تحول نظام آموزشي