برگزاری برنامه مدون ارزيابي اساتيد مشاور دانشگاه علوم پزشكي شيراز1396-5-11

برنامه مدون ارزيابي اساتيد مشاور دانشگاه علوم پزشكي شيراز به همت مديريت استاد مشاور معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مدير استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر، گفت: برنامه ارزيابي سالانه پرونده هاي استاد مشاور دانشكده هاي مختلف دانشگاه، از اواسط تير 96 آغاز و تا پايان هفته ابتدایی مرداد ادامه داشت.

دکتر "احمد غلامی" افزود: اين ارزيابي ها به صورت مدون و هر ساله، از سوی مديريت استاد مشاور معاونت آموزشي دانشگاه و  با همكاري تمامی معاون های آموزشي دانشكده ها و مسوولان استاد مشاور دانشكده ها، برگزار شد.

او ادامه داد: برای بالا بردن كيفيت ارزيابي در هر دانشكده، يك گروه متشكل از معاون آموزشي دانشكده، مسوول استاد مشاور دانشكده، استاد ارزياب که اغلب از استادان دیگر دانشکده ها انتخاب می شود، كارشناس ارزياب، كارشناس استاد مشاور و يكی از مسوولان استاد مشاور دانشكده، به عنوان مسوول گروه ارزيابي معرفي و به ارزيابي پرونده هاي استاد مشاور، در پايان هر دو نيم سال مي پردازند.

دکتر غلامی از تغییرات مثبت در شیوه ارزيابي پرونده هاي استاد مشاور در سال جاری خبر داد و به مواردی مانند شاخص هاي دقيق تر نمره دهي پرونده ها و روند امتيازدهي اين پرونده ها با دقت بيشتر، اشاره کرد.

او اضافه کرد: پيش از آغاز اين برنامه ها، با هدف هماهنگ شدن فرايند امتيازدهي در سراسر دانشكده ها، كارگاه توجيهي، برای تيم ارزيابي در دانشكده پزشكي و با حضور كارشناسان استاد مشاور، اساتيد ارزياب، مسوولان گروه ارزياب و مسوولان استاد مشاور دانشكده ها برگزار شده است.