تقدیر اعضای هیات رییسه دانشگاه از استاد مشاور نمونه1396-5-21

اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از یکی از اساتید مشاور نمونه دانشگاه، به پاس کمک به دانشجویان در امر ارتقای تحصیلی، قدردانی کردند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "افسانه دانیالی" کارشناس ارشد گروه مدیریت اطلاعات سلامت و مربی آموزشی فناوری اطلاعات سلامت و ام. پی. اچ سیاستگذاری سلامت دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی

است که مدت 25 سال گذشته در امر آموزش، پژوهش و راهنمایی دانشجویان این رشته فعالیت داشته است.

او در این خصوص، گفت: ارتباط خوب و موثری با دانشجویان دارم که بسیار دوستانه و بر پایه اعتماد و احترام متقابل است، رفتار دوستانه و صادقانه با دانشجویان باعث جلب اعتماد آنها می شود و حفظ این اعتماد و محرمانگی در زمینه مشاوره بسیار حائز اهمیت است.

او افزود: یکی از مهمترین موارد در زمینه مشاوره، پایش نمرات دانشجو از نظر تغییر در معدل است، یعنی به عنوان مشاور می دانم در هر زمان دانشجوی تحت مشاوره ام در چه وضعیتی از نظر تحصیلی قرار گرفته است و با بررسی افزایش یا کاهش معدل یا نبود تغییر چشمگیر، پس از پایش و رسم نمودار تغییر معدل در دو ترم متوالی، یک جلسه مشاوره با دانشجو برگزار می کنم تا بدانم چه عواملی در بهبود یا کاهش معدل او موثر بوده و در صورت لزوم و درحد نیاز و اعتدال راهنمایی هایی به دانشجو ارائه می کنم.

دکتر دانیالی ادامه داد: همچنین میزان تغییر در معدل نیز پایش می شود، گاهی تفاوت معدل به عنوان مثال در حد سه نمره و گاه درحد سه دهم نمره است و به هر حال این موارد گاه نیاز به تشویق دارد که خود موجب افزایش انگیزه بیشتر در دانشجو می شود؛ تشویق در بیشتر موارد به صورت شفاهی است و در موارد خاص نیز از معاونت آموزشی دانشگاه، درخواست تقدیرنامه می کنم.

او خوش خلق بودن، تمجید از عملکردهای خوب دانشجو، حفظ حرمت و حفظ حریم شخصی دانشجو، توجه به تفاوت های فردی، ایجاد روحیه و افزایش اعتماد به نفس در آنها را در این زمینه موثر دانست و گفت: گاهی پیش آمده که دانشجو حتی بیش از پنج بار در ترم برای مشاوره، درد دل کردن، بیان هیجانات بد یا خوب خود به کم مراجعه می کند و می کوشم در حد توانف پذیرای آن ها باشم.