آغاز به کار همجدهمین دوره یکماهه فلوشیپ یادگیری الکترونیکی1397-2-30

آغاز به کار همجدهمین دوره یکماهه فلوشیپ یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ  26 اردیبهشت ماه 97

 

دکتر "مجیدرضا فرخی" رییس دانشکده مجازی و مدیر فلوشیپ کشوری یادگیری الکترونیکی با بیان اینکه نقش مدرس در همسویی با تقاضاهای جدید و تطبیق با فناوری های نوین و بهره گیری از آنها در آموزش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و مدرسین دانشگاه‌های کشور در همسویی و تطبیق با نیازهای آموزشی نوین و طراحی و مدیریت دوره های الکترونیکی عنوان کرد.

 

دکتر "ناهید ظریف صنایعی"، معاون پژوهشی دانشکده مجازی و دبیر علمی فلوشیپ در ادامه با بیان اینکه این دوره به صورت دو روز حضوری و سپس چهار هفته به شکل برخط و نابرخط، برگزار می‌شود؛ محورهای مورد بحث جهت ارایه در دوره را به شرح زیر عنوان کرد:

مقدمات یادگیری الکترونیکی

تولید و ارائه محتوای الکترونیکي

تدریس اثربخش در محیط یادگیری الکترونیکی

ارزشیابی و کنترل کیفیت در یادگیری الکترونیکی

فناوریهای نوین

 

 این دوره آموزشی یکماهه، با هدف توانمندسازی و ارتقای آموزش مجازی کشوری، با حضور 49  نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید مشهد، البرز، اصفهان، همدان، یاسوج، تربت جام، تربت حیدریه، جهرم، لارستان، داراب و نیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه 97 آغاز و تا 30ام خرداد سال جاری ادامه خواهد یافت.