برگزاری کارگاه های توانمندسازی1397-5-10

برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید و کارشناسان تیم مصاحبه کننده آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال ۹۷

سلسله کارگاه های توانمندسازی اساتید تیم مصاحبه کننده و کارشناسان برگزاری آزمون دکتری تخصصی(Ph.D)، با هماهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، برگزار شد. به گزارش «وب دا» در شیراز، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر، گفت: این کارگاه ها با حضور دکتر «میترا امینی» رییس دفتر توسعه آموزش پزشکی به عنوان مدرس، در دو دانشکده پزشکی و علوم و فناوری های نوین پزشکی، برگزار شده است.

دکتر «مصباح شمس» افزود: همچنین کارگاه توانمندسازی کارشناسان نیز با هدف ارتقای مهارت ها، آموزش روش ها و اصول برگزاری آزمون، به روش ایستگاهی، برای پانزده کارشناس دانشکده های پزشکی، علوم و فناوری های نوین پزشکی و علوم توانبخشی، با حضور دکتر «محمدرضا دهقانی» مدیرگروه آموزش پزشکی، برگزار شد.

آزمون سراسری مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصی(Ph.D) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در چهار رشته و از امروز، سی ام تیر آغاز شده و تا دوم مرداد، ادامه دارد.