ارزیابی دانشگاه های کلان منطقه ۵ کشوری با حضور تیم ارزیاب وزارت بهداشت1397-6-20

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد: برگزاری نخستین نشست ارزیابی دانشگاه های کلان منطقه ۵ کشوری با حضور تیم ارزیاب وزارت بهداشت


معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از حضور تیم ارزیاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دانشگاه و برگزاری نخستین نشست ارزیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه پنج کشور خبر داد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «مصباح شمس» با بیان اینکه این نشست هم اکنون در حال برگزاری است، افزود: با توجه به برنامه ارسالی از وزارت بهداشت در خصوص ارزیابی کلان مناطق ده گانه کشور از سوی دانشگاه های کلان مناطق آمایشی، نخستین ارزیابی بسته های تحول در آموزش پزشکی، با حضور تیم ارزیابی اعزامی از دانشگاه کلان منطقه چهار کشوری در حال انجام است.


او اضافه کرد: این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، به عنوان دیگر عضو کلان منطقه پنج کشور نیز به طور همزمان در حال برگزاری است.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «سیاح»، دکتر «فاضل رحیم»، دکتر «شهریاری» و مهندس «علیرضا حیدری» به عنوان تیم ارزیاب وزارت بهداشت، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور یافته اند.