پایان نام نویسی دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز1397-7-1

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: فرآیند نام نویسی دانشجویان جدید، به شیوه تجمعی و با حضور و مشارکت معاونت های آموزش، فرهنگی و دانشجویی، بهداشتی و مدیریت امور آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «مصباح شمس» افزود: برای سهولت در امر نام نویسی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کنکور امسال، نظیر سال های گذشته تمهیدی اندیشیده شد تا تمام مراحل نام نویسی به صورت تجمعی و با هماهنگی و مشارکت معاونت های دانشگاه انجام شود.


او افزود: در این برنامه علاوه بر تشکیل پرونده آموزشی، خدمات معاینه سلامت نیز به دانشجویان ارائه شده و پرونده بهداشتی برای آنها تشکیل شد. 
دکتر «حمیدرضا میرزاجانی» سرپرست اداره کل امور آموزشی دانشگاه نیز با بیان اینکه نتایج آزمون سراسری در پایان وقت اداری روز بیست و یکم شهریور، وارد پرتال سنجش دانشگاه شد، گفت: با تلاش کارشناسان این مدیریت تا پاسی از شب نتایج استخراج شد و به پذیرفته شدگان شماره دانشجویی اختصاص یافت.


او ادامه داد: از ابتدای روز بیست و چهارم شهریور نیز نام نویسی الکترونیک دانشجویان انجام و از روز بیست و پنجم شهریور، به مدت سه روز، پذیرفته شدگان با مراجعه حضوری نسبت نام نویسی در رشته های پذیرش شده، خود اقدام کردند. 
سرپرست اداره کل امور آموزشی دانشگاه، گفت: برای سهولت در انجام کار و همانند سال گذشته، ایستگاه هایی در نظر گرفته شد که با استقرار واحدهای مشارکت کننده و با صرف کمترین زمان، بین پانزده تا بیست دقیقه تمام مراحل انجام و برای دانشجویان کارت دانشجویی و رفاهی صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این برنامه به مدت سه روز، در سالن غدیر دانشکده توانبخشی ادامه یافت.