معرفی معاونت آموزشی دانشگاه به دانشجویان جدید1397-7-8

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با برپایی غرفه های آموزشی و مشاوره، به استقبال مراسم رویش رفت.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر برنامه استاد مشاور معاونت آموزشی با اعلام این خبر، گفت: یکی از رسالت های اصیل اساتید دانشگاه ها، فراهم آوردن زمینه رشد همه جانبه دانشجویان در ابعاد مختلف زندگی است.

 

دکتر «احمد غلامی» افزود: این واحد با هدف آشنایی دانشجویان جدید با برنامه های استاد مشاور، دفتر استعدادهای درخشان، قوانین و مقررات آموزشی و ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های نحوه تعامل با استاد مشاور و دریافت مشاوره های عمومی و ضروری در دوران دانشجویی، با برپایی غرفه راهنمایی در برنامه رویش، در راستای بهبود تعامل با دانشجویان گام برداشته است.

 

او همچنین از ارائه جزوه آموزشی استاد مشاور به بیش از ۹۰۰ دانشجوی جدید دانشگاه خبر داد.