همگام با طرح تحول، پرونده های استاد مشاور دانشکده های اقماری ارزیابی شد1396-9-4

پرونده های استاد مشاور دو مجتمع آموزشی عالی سلامت و چهار دانشکده اقماری زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مورد ارزیابی قرار گرفت. 

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "احمد غلامی " مدیر استاد مشاور دانشگاه، گفت: با توجه به اهمیت برنامه های استاد مشاور در سطح دانشگاه، دانشکده های اقماری پرستاری حضرت زهرا (س) آباده، مجتمع آموزش عالی ممسنی و باقرالعلوم(ع) سپیدان، دانشکده پیراپزشکی استهبان، دانشکده پرستاری ام البنین(ع) لامرد و پیراپزشکی داراب، مورد ارزیابی و پایش سالیانه دانشگاه قرار گرفتند. 

همگام با طرح تحول در آموزش: پرونده های استاد مشاور دانشکده های اقماری ارزیابی شد

او افزود: این ارزیابی با حضور معاونان آموزشی دانشکده های اقماری و کارشناسان آن دانشکده، به همراه تیم ارزیاب، متشکل از اساتید اعضای هیأت
 علمی دانشگاه، انجام شد. 

دکتر "زهرا کشتکاران" نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی در دانشکده های اقماری نیز از فعالیت دو مجتمع آموزشی عالی سلامت و چهار دانشکده اقماری زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد. 

او افزود: در راستای برنامه تحول در آموزش و طرح آمایش سرزمین و نیز با هدف ارتقای کیفی آموزش پاسخگو و عدالت محور، جلسات و بازدیدهای نظام مند از دانشکده های اقماری استان با حضور حوزه معاونت آموزشی دانشگاه صورت می گیرد. 

دکتر کشتکاران، یکی از مسائل مهم و مورد توجه معاونت آموزشی دانشگاه را اجرای طرح استاد مشاور عنوان کرد و ادامه داد: در برنامه های بازدیدی که براساس سنجه های اعتباربخشی موسسات آموزشی صورت گرفته، اهمیت اجرایی شدن طرح استاد مشاور مورد تاکید واقع شده است؛ بر همین اساس برای پایش برنامه استاد مشاور در دانشکده های اقماری، طی هماهنگی مدیریت استاد مشاور، جلسه ارزیابی با حضور معاونان و کارشناسان دانشکده ها به همراه تیم ارزیاب دانشگاه برگزار شد. 

در پایان این برنامه، اعضای گروه و تیم ارزیاب از موزه دکتر نورانی وصال بازدید کردند.