تمدید ثبت نام دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی

تمدید ثبت نام دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی

1396-7-4

پیرو نامه شماره 500/454 مورخ 10/5/96 درخصوص برگزاری فراخوان پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و با توجه به اینکه استقبال فراوانی برای ثبت نام در این برنامه بعمل آمده است و با عنایت به ارائه درخواست های مکرر تعداد کثیری از اعضای هیات علمی برای شرکت در این برنامه، مقرر شد تا تمدید ثبت نام از تاریخ 21/6/95 لغایت 25/6/95 انجام شود. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت vu.sums.ac.ir مراجعه نمایید.