برنامه روز معرفی دانشگاه در سال ۹۷1397-5-15

برنامه روز معرفي دانشگاه در سال 97 با هدف آشنايي داوطلبان آزمون سراسري رشته هاي علوم پزشكي ، با امكانات ، توانمنديها و رشته هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با حضور مشاورين مجرب آموزش و پرورش ، اساتيد دانشگاه و دانشجويان استعداد درخشان در تاريخ 14 لغايت 16 مردادماه جاري (يكشنبه تا سه شنبه) در محل سالن فرهنگ ساختمان شماره 3 دانشكده پزشكي ، واقع در خيابان زند ميدان امام حسين صبح از ساعت 13-8 و بعد از ظهر 20-17 برگزار مي گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت gt.sums.ac.ir مراجعه نماييد.

هدف: آشنایی داوطلبان آزمون سراسری رشته های علوم پزشکی" با امکانات، توانمندیها و رشته های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 با حضور مشاورین مجرب آموزش و پرورش ، اساتید دانشگاه و دانشجویان استعداد درخشان
 زمان: ۱۴ لغایت ۱۶ مردادماه جاری (یکشنبه تا سه شنبه)
 مکان: سالن فرهنگ ساختمان شماره ۳ دانشکده پزشکی، واقع در خیابان زند میدان امام حسین، صبح از ساعت ۱۳-۸ و بعد از ظهر ۲۰-۱۷ برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.