برنامه عملیاتی مدیریت های زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 

مدیریت های زیرمجموعه

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مرکز مهارت های بالیتی

اداره کل امور آموزشی

اداره آموزش مداوم و قطب علمی اموزش الکترونیکی

اداره استعدادها و عملکرد های درخشان


جهت دانلود فایل روی آیکن قرمز رنگ PDF کلیک نمایید
 


 

دانشکده ها

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

دانشکده پزشکی

       

دانشکده دندانپزشکی 

       

دانشکده داروسازی

       

دانشکده پیراپزشکی

       

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

       

دانشکده بهداشت

       

دانشکده تغذیه و علوم غذایی

       

دانشکده علوم توانبخشی

       

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

       

دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی