برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 

تاریخچه

حدود ۷۰ سال پیش هسته اولیه‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ شیراز با تاسیس آموزشگاه عالی‌ بهداری در سال ۱۳۲۵ به منظور تربیت نیرو های حد واسط در دور‌ه های چهار ساله شکل گرفت. در سال ۱۳۲۸ این آموزشگاه به دانشکده پزشکی‌ تبدیل و در کنار سایر دانشکده‌ های دانشگاه شیراز شروع به کار نمود. در سال ۱۳۳۲ آموزشگاه عالی‌ پرستاری نمازی به عنوان دومین مجموعه تربیت کادر پیراپزشکی‌ تشکیل و این آموزشگاه در سال ۱۳۵۵ به دانشکده پرستاری ارتقا یافت...

جهت ادامه مطلب فایل PDF را از طریق لینک زیر دانلود نمایید

 

 دانلود برنامه راهبردی