چشم انداز، رسالت، اهداف و وظایف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 

چشم انداز

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر آن است تا با توجه به ارزشهاي اسلامی و ایرانی و استفاده  از توانمندی های درون بخشی و فرصت های برون بخشي، طي 5 سال آينده به جايگاه اول در قطب آموزش علوم پزشكي منطقه مدیترانه شرقی و شمال افریقا (منا) دست یابد و به عنوان دانشگاهي شاخص در فراهم كردن محيط رشد، بالندگي و پرورش استعدادهاي خلاق در ابعاد داخلی و بین المللی و همچنین شكوفايي و تقویت چرخه علم و نوآوری و ثروت تبدیل گردد.

 

رسالت

معاونت آموزشي دانشگاه قصد دارد با تكيه بر الطاف الهي و سرمايه هاي ارزشمند منابع انساني، به تربيت فراگیران رده های مختلف پزشكي و پيراپزشكي پاسخگو به  نيازهاي در حال تغيير جامعه و ارتقای مهارت های حرفه ای آنها جهت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه و گسترش مرزهاي دانش روز دنيا اقدام نمايد.

 


اهداف

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمي، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد. در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد.

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثري در رتبه بندی و اعتبار سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایفا مي نماید.

استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

 

وظائف

·         تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها

·         برقراري ارتباط با ساير مراكز آموزشي در داخل و خارج از كشور

·         بررسي طرح ها در زمينه تغيير يا توسعه برنامه آموزشي

·         نظارت بر واحد هاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنها

·         انجام کلیه امور اعضاء هیئت علمی (جذب،ارتقاء،ترفیع و ...)

·         تدوین آئین نامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

·         انتخاب و معرفی اساتید نمونه دانشگاه

·         نظارت بر اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده ها

·         بررسی امور معاونین آموزشی بیمارستانها

·         اخذ مجوز رشته هاي تحصيلي جديد

·         رسيدگي و كسب اطلاع از وضعيت تحصيلي بورسيه ها

·         اعطاي بورس ، جذب و استخدام كادر هيات علمي دانشگاه و متخصص