بسترسازی برای تامین شرایط ارتقای اعضای هیات علمی یکی از وظایف دانشگاه است؛ این امر علاوه بر اینکه ارتقای رتبه آموزشی عضو هیات علمی را به دنبال دارد، موجب پیشرفت و اعتلا و ارتقای آموزش و پژوهش در دانشگاه نیز می گردد؛ ارتقای اعضای هیات علمی بر مبنای ارزیابی فعالیت در حیطه های فرهنگی – تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی – فناوری و علمی – اجرایی محقق می گردد.

برای دستیابی به این اهداف و جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقای اعضای هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آیین ­نامه استخدامی و جذب اعضای هیات علمی به آن اشاره شده است، هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاه­ های واجد شرایط تشکیل می شود.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از دانشگاه های باسابقه و پرافتخار در زمینه های آموزشی، پژوهشی و امور درمانی در طی سالیان گذشته و برخورداری از اساتید برچسته و بنام در سطح کشور از ابتدای تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی، دارای هیات ممیزه مستقل بوده است؛ بر این اساس پس از گذشت سال ها از فعالیت هیات ممیزه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از سال 1393  به منظور تمرکز و راهبری امور اجرایی مرتبط با امور هیات ممیزه، دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه ریاست دانشگاه تشکیل و برای ساماندهی مطلوب تر فعالیت های آن در معاونت آموزشی دانشگاه مستقر گردیده است؛ در حال حاضر ریاست این دبیرخانه بر عهده دکترمحسن رازقی، دبیر هیات ممیزه، قرار دارد.

 دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ 07132305410 داخلی 7350

 


-موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر سعیده پوراحمد عضو هیات علمی گروه آمارزیستی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ 18 / 08 / 95 هيأت مميزه دانشگاه 

-موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر هومن ظریف نجفی نوشین عضو هیات علمی گروه ارتودنتیکس دانشکده دندانپزشکی در جلسه مورخ 18 / 08 / 95 هيأت مميزه دانشگاه

-موافقت با ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی آقای دکتر محمدمهدی ثاقب عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  18 / 08 / 95 هيأت مميزه دانشگاه

آرشیو


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-21 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ