آيين نامه  اجرايي " پوشش مناسب و اخلاق حرفه اي " دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در محيط هاي آموزشي

مقدمه:
بي گمان در هر كشوري از جمله كشور عزيز ما، ايران، معيارهاي قانوني ، شرعي و عرفي ويژه اي وجود دارد و سازمان ها و دستگاه هاي متبوع براي پيشبرد اهداف خويش لازم است ضوابط و مقررات درون سازماني خاصي را تنظيم و به مرحله ي اجرا در آورند.
 يكي از مواردي كه در همه كشورها، مورد عنايت ويژه و تابع مقررات خاصي است، نحوه ي پوشش دانش جويان در محيط هاي آموزشي است.
در جامعه ما كه قوانين آن، برگرفته از دين مبين اسلام و قرآن است و عرف و آداب ملي ، مذهبي ما نيز داراي پايه هاي مستحكمي است، پوشش ظاهري افراد به خصوص در محيط هاي آموزشي از ارزش و اهميت قابل توجهي برخوردار است و رعايت آن در محيط هاي آموزشي، از يك سو بيان گر احترام گذاشتن به قوانين و مقررات ملي ، مذهبي و ايجاد فضايي آرام و مناسب مي باشد  و از سويي نيز به ارايه تصويري مثبت از اخلاق حرفه اي منجر مي گردد.
بنابراين براي فراهم نمودن محيطي آرام و هماهنگ با آرمان هاي علمي و اعتقادي در دانشگاه، براساس آيين نامه ي وزارتي و صورت جلسه ي مصوب 7/6/87 هيأت رئيسه ي دانشگاه آيين نامه ي "پوشش مناسب" و "اخلاق حرفه اي" دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز به شرح ذيل لازم الاجرا مي باشد.

فصل اول: كليات
دانشجويان در تمامي محيط هاي آموزشي پژوهشي، فضاهاي دانشگاهي، (پرديس دانشگاه ها- دانشكده ها- سالن كنفرانس – كتابخانه- سلف سرويس- كافي شاپ- محيط هاي خوابگاهي ) مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها، و محيط هاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي، مكان هاي اردويي و كليه تجمعات دانشجويي و ابسته و غيروابسته به دانشگاه كه تحت عنوان دانشجو، شركت دارند، مشمول قوانين آيين نامه و شيوه نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور مي گردند.

فصل دوم: پوشش مناسب
پوشش دانشجويان دختر و پسر ، هنگام ورود به دانشكده ها و ساير محيط هاي دانشگاهي ، دانشجويي  بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
1-     لباس دانش جويان پسر بايد ساده و متعارف بوده و شامل : پيراهن و شلوار مرتب و مناسب باشد از پيراهن و شلوار تنگ و چسبان، كوتاه و در اندازه غير معمول نبايد استفاده شود. بلندي و سبك لباس بايد متناسب با فيزيك بدن باشد.
2-       دانشجويان پسر از پيراهن و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غيرمتعارف و تند نبايد استفاده نمايند.
3-     لباس دانشجويان دختر شامل مانتو مناسب با بلندي تا زانو و شلوار مرتب و مناسب باشد. از مانتو و شلوار چسبان، كوتاه، و در اندازه غيرمعمول نبايد استفاده شود. بلندي و سبك لباس بايد متناسب با فيزيك بدن باشد.
4-       دانشجويان دختر از مانتو و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غير متعارف و تند نبايد استفاده نمايند.
5-       دكمه هاي مانتو و پيراهن بايد متعارف و در تمام مدت حضور در محيط هاي آموزشي به طور كامل بسته باشد.
6-     از تي شرت ، لباس ورزشي و لباس هاي حاوي تصاوير و نوشته هاي نامناسب با عرف خودداري گردد. ( از تي شرت و لباس هاي ورزشي صرفاً در اماكن ورزشي استفاده شود.)
7-     دختران دانشجو، از مقنعه هاي بلند استفاده كنند بطوريكه حداقل شانه ها را پوشش دهد و حجاب اسلامي مناسب با ضوابط شرعي را رعايت نمايند. پوشاندن كامل مو مورد تاكيد است.
8-       پوشيدن جوراب الزامي بوده و از رنگ و طرح متناسب برخوردار باشد.
9-       كفش ها بايد، راحت، پنجه پهن، تميز و داراي رنگ ملايم و متعارف باشد. استفاده از صندل و كفشهاي پاشنه دار غير معمول مجاز نمي باشد.
10-    از به كار بردن زيور آلات مانند دست بند، گردن بند، النگو، انگشتري طلا ( به جز حلقه ي ازدواج) و عطرهاي تند و حساسيت زا بايد خودداري شود.
11-    ناخن ها بايد كوتاه، تميز، بدون لاك باشد. استفاده از ناخن هاي مصنوعي و ناخن بلند جايز نمي باشد.
12-    دانش جويان پسر نبايد موهاي خود را بلندتر از حد معمول نگاه دارند. ( استفاده از مدلهاي مو و ريش غيرمتعارف ممنوع مي باشد.)

فصل سوم: الزامات كلي دانشجويان
1-       استعمال انواع دخانيات در محيط هاي آموزشي و باليني اكيداً ممنوع است.
2-     در زمان حضور در كلاس هاي درس، سالن هاي كنفرانس و كتابخانه ها،‌تلفن هاي همراه بايد خاموش باشند و در مواقع ديگر نيز جز در موارد خيلي ضروري نبايد تلفن هاي همراه را روشن كرد.
3-       از جويدن آدامس در كلاس هاي درس ، سالن هاي كنفرانس و در حضور اساتيد بايد خودداري گردد.
4-       استفاده از هر نوع نماد فرق و گروه هاي مختلف ممنوع مي باشد.
5-       استفاده از هر نوع لوازم آرايش مجاز نمي باشد.
6-       به همراه داشتن كارت دانشجويي در كليه ساعات حضور در دانشكده الزامي مي باشد.
7-       رعايت ادب نفس و اخلاق حرفه اي به ويژه فروتني و برخورد مناسب با همكاران ضروري و ستودني است.

فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پي گيري موارد تخلف از آيين نامه
1-       نظارت بر رعايت اصول اين آيين نامه در دانشكده ها بر عهده رئيس و معاونت آموزشي دانشكده مربوطه مي باشد.
2-     به افرادي كه اخلاق حرفه اي ومواد اين آيين نامه را رعايت نكنند، تذكرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تكرار تخلف طبق دستورالعمل مصوب دانشگاه به مراجع ذي ربط معرفي خواهند شد.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-15 14:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ